تبلیغات
محیط زیست - سحر خیز شدیم...
شنبه 30 خرداد 1394

سحر خیز شدیم...

   نوشته شده توسط: حسن مرادپور    

الهی العفو

آمد رمضان اسیر پرهیز شدیم

با رنج گرسنگی گلاویز شدیم

یك بار به عشق تو سحر پا نشدیم

از ترس شكم همه سحر خیز شدیم

(سید ابوالقاسم سعیدی)