تبلیغات
محیط زیست - میزان آب موجود در منابع تهران
سه شنبه 22 مهر 1393

میزان آب موجود در منابع تهران

   نوشته شده توسط: حسن مرادپور    نوع مطلب :محیط زیست ،

حجم آب ورودی به سدهای استان تهران درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، 19 درصد کاهش یافته است و حجم کنونی آب موجود در سدهای استان تهران درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، 22 درصد کاهش یافته است.

در زمان کنونی، حجم آب موجود در مخزن سدهای لار، طالقان، کرج، ماملو و لتیان به ترتیب 79، 209، 141، 105 و 70 میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ این میزان بدترین حالت در 46 سال گذشته عنوان می شود.

این در حالی است که هر شهروند تهرانی در روز 320 لیتر آب مصرف می کند که بیش از دو برابر استاندارد جهانی یعنی 150 لیتر به شمار می رود.


اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت

اخبار,اخبار اجتماعی ,ذخایر آب پایتخت