تبلیغات
محیط زیست - شرمندتم قرآن !کتاب الهی!
یکشنبه 20 مهر 1393

شرمندتم قرآن !کتاب الهی!

   نوشته شده توسط: حسن مرادپور    نوع مطلب :متفرقه ،

قرآن! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان
آوازت بلند می شود همه از هم  می پرسند:
" چه کسی مرده است؟ "
چه غفلت بزرگی
 که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده...